Siirry pääsisältöön

Uudet koulutilat odottavat Matinkylässä!

Vuodenvaihteessa 2021/2022 Espoon kristillinen koulu muuttaa uusiin koulutiloihin Matinkylään. Tarjoamme koululaistemme ja varhaiskasvatuksemme käyttöön ajanmukaiset tilat, jotka tukevat monipuolista toimintaa entisestään.

Nykyaikaiset tilat joustavat tarpeen mukaan

Nykyaikaiset, avarat ja turvalliset tilat joustavat tarpeen mukaan erilaisiksi oppimistiloiksi. Koulutilat on mitoitettu 500 oppilaalle. Voimme hyödyntää tiloja kerho- ja harrastustoimintaamme tai eri yhteisöjen tilaisuuksiin. Taidekoulu Talentissa on mahdollisuus harrastaa musiikkia ja teatteritaiteita.

Tavoitteena turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys

Tärkeimpinä kriteereinä meille on ollut tilojen turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys. Koulurakennuksen suunnittelua ja rakentamista ovat ohjanneet tiukkaan säädetyt puhtausstrandardit sekä kestävä kehitys. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet sisäilman laatuun.

Keskeinen sijainti

Keskeinen sijaintimme hyvien kulkuyhteyksien varrella on pientenkin koululaisten turvallisesti saavutettavissa kevyen liikenteen väyliä pitkin. Uusi koulu sijaitsee osoitteessa Matinkartanontie 13.

Lämmin ja motivoitunut yhteisö suurella sydämellä

Teemme opetustyötä suurella sydämellä. Panostamme toiminnassamme laatuun ja ammattitaitoon sekä jokaisen oppilaan tukemiseen ja kohtaamiseen yksilöllisesti. Ilmapiirimme on lämmin ja innostava. Jokainen on meillä arvokas sellaisenaan.

Opettelemme keskinäistä vuorovaikutusta ja kohtaamaan toisemme ystävällisesti. Jokainen saa kasvaa ja kehittää taitojaan turvallisessa ilmapiirissä. Tuemme lasten ja nuorten kasvua niin, että he oppivat ottamaan rohkeasti käyttöön omat lahjansa ja taitonsa.

Kielirikasteisuus ja kaksikielinen opetus laajenee

Olemme sitoutuneet innovatiivisuuteen ja kehittäneet vuosia kielirikasteista opetusta.

Aloitusluokaksi voit valita kielirikasteisen vaihtoehdon, jonka kohdekielenä on englanti. Kielirikasteiselle luokalle hakeakseen ei tarvitse osata englantia, sen sijaan suomen kieltä on osattava jonkin verran. Syksyllä 2021 meillä aloittaa uusi kielirikasteinen luokka.

Koulullamme on valmius laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Opetushallitukselta olemme hakeneet lupaa laajamittaiseen kaksikielisen opetuksen järjestämiseen.

Lue lisää tilahankkeen projektista