Siirry pääsisältöön

Uudet koulutilat ovat valmistuneet Matinkylään!

Vuodenvaihteessa 2021/2022 Espoon kristillinen koulu pääsi muuttamaan uusiin koulutiloihin Matinkylään. Tarjoamme koululaistemme ja varhaiskasvatuksemme käyttöön ajanmukaiset tilat, jotka tukevat monipuolista toimintaamme entisestään.

Nykyaikaiset tilat joustavat tarpeen mukaan

Nykyaikaiset, avarat ja turvalliset tilat joustavat tarpeen mukaan erilaisiksi oppimistiloiksi. Koulutilat on mitoitettu 500 oppilaalle. Voimme hyödyntää tiloja kerho- ja harrastustoimintaamme tai eri yhteisöjen tilaisuuksiin. Taidekoulu Talentti on koulussamme toimiva taidekoulu, joka tarjoaa upean mahdollisuuden harrastaa musiikkia ja teatteritaiteita koulupäivän jälkeen. Tarjoamme myös mahdollisuuden iltapäiväkerhotoimintaan harrastuskerhoineen.

Tavoitteena turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys

Tärkeimpinä kriteereinä meillä on tilojen turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys. Koulurakennuksen suunnittelua ja rakentamista ovat ohjanneet tiukkaan säädetyt puhtausstrandardit sekä kestävä kehitys. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet sisäilman laatuun.

Keskeinen sijainti

Keskeinen sijaintimme hyvien kulkuyhteyksien varrella on pientenkin koululaisten turvallisesti saavutettavissa kevyen liikenteen väyliä pitkin. Uusi koulu sijaitsee Matinkalliontien ja Hauenkalliontien risteyksessä osoitteessa Matinkartanontie 13.

Espoon kristillisen koulun välituntipiha

Lämmin ja motivoitunut yhteisö suurella sydämellä

Teemme opetustyötä suurella sydämellä. Panostamme toiminnassamme laatuun ja ammattitaitoon sekä jokaisen oppilaan tukemiseen ja kohtaamiseen yksilöllisesti. Pyrimme säilyttämään luokkakoot sopivan pieninä. Ilmapiirimme on lämmin ja innostava. Jokainen on arvokas sellaisenaan.

Opettelemme keskinäistä vuorovaikutusta ja kohtaamaan toisemme ystävällisesti. Jokainen saa kasvaa ja kehittää taitojaan turvallisessa ilmapiirissä. Tuemme lasten ja nuorten kasvua niin, että he oppivat ottamaan rohkeasti käyttöön luontaiset lahjansa ja taitonsa.

Kielirikasteisuus ja kaksikielinen opetus laajenee

Olemme sitoutuneet innovatiivisuuteen ja kehittäneet kielirikasteista opetusta vuosia.

Aloitusluokaksi voi valita kielirikasteisen vaihtoehdon, jonka kohdekielenä on englanti. Kielirikasteiselle luokalle hakeakseen ei tarvitse osata englantia, sen sijaan suomen kieltä on osattava jonkin verran. Syksyllä 2022 meillä aloittaa jälleen uusi kielirikasteinen luokka.

Koulullamme on valmius laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen, jonka järjestämiseen olemme hakeneet opetushallitukselta lupaa.

Lue lisää tilahankkeen projektista