Siirry pääsisältöön

Päiväkoti Aarteet

Etusivu > Päiväkoti

Päiväkoti Aarteet tarjoaa kristilliseen maailmankuvaan perustuvaa varhaiskasvatusta 3-5 -vuotiaille lapsille sekä esiopetusta 6-vuotiaille.

Yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää. Keskeisin tavoitteemme on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ilo ja välittäminen näkyvät toiminnassamme. Turvallinen aikuinen on lapsen tukena ohjaten myönteisin ja selkein ohjein.

Lapsen opettaminen ja ohjaaminen on meille luottamustehtävä. Lapsi on sellaisenaan Jumalalle arvokas. Kunnioitamme lapsen minuutta ja opettelemme yhdessä toistemme kunnioittamista sekä ottamaan toisemme huomioon.

Tuemme lapsen kasvua

Suunnittelemme ja eriytämme toimintaamme lasten iän, tarpeiden ja varhaiskasvatussuunnitelmista nousevien tavoitteiden mukaisesti. Otamme huomioon myös lapsiryhmän kiinnostuksen kohteet.

Lapsi oppii asioita arjen tilanteissa itselleen ominaisten toimintatapojen kautta leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen.

  • Suosimme toimintaa, jossa lapset leikkivät ja oppivat pienryhmissä, jolloin vuorovaikutustaidot kehittyvät parhaiten.
  • Kansainvälisessä ilmapiirissämme kielet ja kulttuurit kohtaavat eri tilanteissa. Tämä on meille suuri rikkaus.
  • Päiväkoti on mukana koulun yhteisissä projekteissa (mm. erilaiset juhlat, näytelmät ja kulttuuritapahtumat).

Esiopetus

Esiopetuksemme vastaa valtakunnallisen esiopetussuunnitelman perusteita ja opetuksemme on maksutonta.
Keskeinen tavoitteemme on tukea lapsen kasvua ja kehitystä niin, että lapsi voi luottavaisin mielin aloittaa koulunkäynnin. Haluamme, että lapsesta kehittyy myönteisen minäkuvan omaava, tasapainoinen ja itsehallintataitojaan kehittävä oppilas.

Esiopetuksen pääsisällöt

  • Esiopetuksen sisällöt muodostuvat kokonaisuuksista, jotka ovat lähellä lapsen elämänpiiriä ja hänen kiinnostuksen kohteitaan.
  • Esiopetuksen avulla lapsella on mahdollisuus hankkia jokapäiväisessä elämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia.
  • Työtapoinamme ovat leikki ja toiminnallisuus ja lähtökohtana kunkin lapsen ja lapsiryhmän kehitystaso.

Kuinka haen päivähoitopaikkaa Aarteisiin

Hae päivähoitopaikkaa tekemällä ennakkoilmoittautumisen alla olevalla lomakkeella.

Tallennamme yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä.

Huom. 1) Merkitse lomakkeeseen lapsesi ikä. 2) Jos ilmoitat päiväkotiin useamman kuin yhden lapsen, tee jokaisesta lapsesta oma ennakkoilmoittautuminen.
3) Lisätietoja Mainitse, jos haet useampaa päivähoitopaikkaa ja kaikkien lastesi iät. Kerro myös, jos lapsellasi on entuudestaan sisaruksia päiväkodissa, esiopetuksessa tai koulussa.

Tapaaminen & valinnat

Haluamme tavata kaikki meille hakevat perheet. Tapaamisessa päiväkodin johtaja/ryhmän opettaja tapaa lapsen ja huoltajat. Yhteisen keskustelun tarkoituksena on varmistaa, että päiväkodin ja kodin välillä on yhteinen käsitys kasvatustavoitteista ja huoltajat hyväksyvät päiväkodin kristillisen arvopohjan ja toimintakulttuurin.

Päiväkodin lapsivalinnoista päättää päiväkodin johtaja. Etusijalla ovat kouluamme käyvien oppilaiden sisarukset. Muutoin hoito- ja esioppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Esiopetuksen hakuajat

Esiopetuksen hakuajoissa on hyvä noudattaa Espoon kaupungin hakuaikoja. Varsinainen hakuaika seuraavana syksynä alkavaan esiopetukseen on aina tammikuussa. Voit hakea meiltä vapaita esiopetuspaikkoja myös hakuaikojen ulkopuolella. 

Tee ennakkoilmoittautuminen esiopetukseen alla olevalla lomakkeella.

Tallennamme yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä.

Huom. Mainitsethan lomakkeen lisätiedoissa, jos lapsellasi on sisaruksia päiväkodissa, esiopetuksessa tai koulussa.

Tule mukaan!

Ennakkoilmoittautumislomake