Siirry pääsisältöön

Kaksikielinen opetus

Espoon kristillisessä koulussa on jo useamman vuoden ajan kehitetty kielirikasteista opetusta. Lukuvuonna 2021–2022 aloitamme uuden kielirikasteisen 1. luokan, jossa kohdekielenä on englanti.

Koulullamme on valmius laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Olemme hakeneet Opetushallitukselta lupaa laajamittaiseen kaksikielisen opetuksen järjestämiseen.

Noin 25 prosenttia kielirikasteisesta eli suppeasta kaksikielisestä opetuksesta toteutetaan englanniksi ja loput suomeksi. Mikäli saamme myöhemmin Opetushallituksen luvan laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen, englannin kielen osuus opetuksessamme voi kasvaa 50 prosenttiin.

Kielirikasteisessa opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla kun hän oppii muitakin aineita. Englantia käytetään opetuksen lisäksi luokan arkikielenä esimerkiksi aamupiireissä ja ohjeiden antamisessa.

Kielitaitovaatimukset

Aloitusluokaksi voit valita kielirikasteisen vaihtoehdon, jonka kohdekielenä on englanti. Kun oppilas hakee kielirikasteiselle ensimmäiselle luokalle (suppea kaksikielinen opetus), hänen ei tarvitse vielä osata englantia. Suomea on kuitenkin osattava jo jonkin verran. Niinpä esimerkiksi ulkomailta suoraan tuleva ohjataan ensin Espoon kaupungin valmistavaan opetukseen.

Esiopetusikäisen valmistavaan opetukseen voi hakea täältä.

Perusopetuksen valmistavaan opetukseen voi hakea täältä.

Haku kielirikasteiseen eli suppeaan kaksikieliseen opetukseen

Voit hakea paikkaa lapsellesi peruskoulun 1. luokalle kielirikasteiseen eli suppeaan kaksikieliseen opetukseen. Täytä alla oleva ennakkoilmoittautumislomake ja valitse ”suppea kaksikielinen opetus”. Seuraava haku suppeaan kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle on tammikuussa 2022.

Kielirikasteiselle 1. luokalle haetaan soveltuvuuskokeiden kautta. Niillä testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia joko suomeksi tai englanniksi.
Seuraavat soveltuvuuskokeet järjestetään helmikuussa 2022. Hakijat saavat kokeisiin erillisen kutsun.

Mikäli sinulla on kysyttävää suppeasta kaksikielisestä (kielirikasteisesta) opetuksesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@ekk.fi tai laura.kaariainen@ekk.fi

Ennakkoilmoittautumislomake