Siirry pääsisältöön

Oppimisen tuki ja oppilasohjaus 

Oppilailla on perusopetuslain turvaama oikeus saada tarvittavaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. EKK:lla kehitämme tuen tarpeen arviointia sekä erilaisia tukitoimia jatkuvasti, jotta oppilaat saavat parhaan mahdollisen tuen koulunkäyntiinsä. 

Yleinen tuki 

Tehostettu tuki 

Erityinen tuki 

Erityisopettaja 

Tukiopetus 

Oppilaan opiskelua voidaan lisätukea tukiopetuksella. Tukiopetuksen antamisesta vastaa opettaja. Opettaja tarjoaa tukiopetusta ilmoittamalla huoltajalle tukiopetusajasta. Huoltaja voi myös pyytää opettajalta tukiopetusta havaitessaan kotona lapsen opiskelussa vaikeuksia. 

 Oppilasohjaus yläkoulussa 

Oppilashuolto 

 Yhteisöllinen oppilashuolto (YHR) 

Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa meillä oppilashuoltoryhmä (YHR), joka koordinoi ja kehittää oppilashuoltoa. Oppilashuoltoryhmän toiminta tähtää koko kouluyhteisön hyvinvointiin ja kokoontuu säännöllisesti. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, erityisopettaja ja oppilaanohjaaja. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmään kutsutaan myös muita yhteistyötahoa. 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Oppilaalla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon kuuluu kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto. Oppilaan tukemiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä (MAR), jonka kokoonpano määräytyy tapauskohtaisesti yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. 

Kouluterveydenhuolto 

 Koulukuraattori 

Koulupsykologi 

Yhteystiedot

Yhteystiedot