Siirry pääsisältöön

Oppilasvalinnat

Etusivu > Oppilasvalinnat

Esi- ja perusopetuksen oppilashakemukset priorisoidaan valintatilanteissa seuraavassa järjestyksessä:  
 
• EKK:n perus- tai esiopetuksessa olevat oppilaat tai EKK:n päiväkodeista oppilaaksi tulevat 
• Espoon kunnan alueella asuvat hakijat 
• Oppilaat, joilla on koulussa ennestään sisaruksia 
• Tilapäisesti muuton tai muun vastaavan syyn vuoksi muualle muuttaneet ja Espoon kristilliseen kouluun palaavat oppilaat 
 
Mikäli kriteerit täyttäviä oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, suoritetaan arvonta. Kaksikieliseen opetuksen oppilaaksi otossa järjestetään soveltuvuuskoe, jonka perusteella oppilaat valitaan kaksikieliselle luokalle. Soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneiden joukossa etusija annetaan Espoon kunnan alueella asuville hakijoille. 

Hakuajan ulkopuolella valinnassa noudatetaan ilmoittautumisjärjestystä kuitenkin niin, että luokkakoot otetaan huomioon. Oppilasvalinnan edellytyksenä on, että huoltajat ja tuleva oppilas hyväksyvät Espoon kristillisen koulun opetuksen perusteet ja tavoitteet sekä kristillisen arvomaailman. 

Päivähoidon hakemuksissa valintatilanteissa annetaan etusija seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä:  
 
• Lapsille, joilla on päiväkodissa tai koulussa ennestään sisaruksia, jos se toiminnan ja ryhmien kokoonpanon kannalta on mahdollista. 
• Espoon kunnan alueella asuville hakijoille. 

Lapsivalinnan edellytyksenä on, että huoltajat hyväksyvät kristillisen päiväkodin opetuksen perusteet ja tavoitteet sekä kristillisen arvomaailman. Huoltajan tulee vahvistaa saatu päivähoitopaikka annettuun määräpäivään mennessä.