Siirry pääsisältöön

Oppilasvalinnat

Etusivu > Oppilasvalinnat

Kaikille Espoon kristilliseen kouluun hakeville uusille oppilaille järjestetään haastattelu, johon osallistuu oppilaan lisäksi vähäintään yksi huoltaja. Haastattelun tarkoituksena on tutustua oppilaaseen ja kertoa perheelle EKK:n toiminnasta ja opetuksesta, jotta oppilaalla ja huoltajilla on selkeä käsitys koulun toiminnasta ja siitä, mitä kristillinen koulu tarkoittaa. 

Valintakriteerit

EKK:n ulkopuolelta kouluun hakevien oppilaiden valinta perusopetukseen toteutetaan luokkakoot huomioiden pisteytysjärjestelmän mukaan, jossa  luetaan hyväksi seuraavat asiat: 

• Ilmoittautumisajankohta 
• Espoon kunnan alueella asuva oppilas 
• Oppilas, jolla on koulussa ennestään sisaruksia 
• Tilapäisesti muuton tms. syyn vuoksi muualle muuttanut ja EKK:uun palaava oppilas 

Kielirikasteiselle luokalle hakeville suoritetaan haastattelun lisäksi soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeen läpäisseiden kesken sovelletaan yllä kuvattua pisteytysjärjestelmää. 

Mikäli kriteerit täyttäviä oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, ratkaisee hakuajankohta. 

Oppilasvalinnan edellytyksenä on, että huoltajat ja tuleva oppilas hyväksyvät Espoon kristillisen koulun opetuksen painotukset sekä kristillisen arvomaailman.  

Päivähoidon hakemuksissa valintatilanteissa annetaan etusija seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä:   
 
• Lapsille, joilla on päiväkodissa tai koulussa ennestään sisaruksia, jos se toiminnan ja ryhmien kokoonpanon kannalta on mahdollista.  
• Espoon kunnan alueella asuville hakijoille.  

Lapsivalinnan edellytyksenä on, että huoltajat hyväksyvät kristillisen päiväkodin opetuksen perusteet ja tavoitteet sekä kristillisen arvomaailman. Huoltajan tulee vahvistaa saatu päivähoitopaikka annettuun määräpäivään mennessä.