Siirry pääsisältöön

Uuden koulun tilahanke

Espoon kristillisen koulun ja päiväkoti Aarteiden rakennushanke on valmistunut. Olemme iloisia, että vuodenvaihteessa 2021/2022 saimme muuttaa omiin koulutiloihin, joista olemme haaveilleet koulun perustamisesta lähtien, yli 20 vuotta.

Uusi koulumme palvelee kaikkia espoolaisia perheitä ja yhteisöjä monipuolisesti kouluaikana sekä iltaisin ja viikonloppuisin myös harrastus- ja kokoontumispaikkana.

Tutustu hankkeen vaiheisiin tällä sivulla sekä artikkeleistamme Ajankohtaista-sivulla otsikolla Uusi koulu. Voit seurata hanketta myös videoiden muodossa Youtube-kanavallamme!

Koulurakennuksen sisätilat: Malliluokka

Uuden koulurakennuksen sisätiloihin viimeisteltiin huhtikuussa 2021 malliluokka sisustusratkaisuja varten. Luokat ovat valoisia ja ikkunoita on paljon.


Uuden koulurakennuksen ympäristöä

Toukokuussa 2021 koulun rakennustyömaalla ulkoseinien rappaustöitä viimeisteltiin.
Espoon kristillinen koulu valmistuu sijainniltaan liikunta- ja vapaa-ajan harrastamisen keskeiselle paikalle. Vieressä ovat MBX-pyörärata, skeittipuisto, urheilukentät ja jäähalli.

Videot EKK:n tilahankkeen rakennustyömaalta

Ohessa videokooste uuden koulumme rakennustyömaalta.

Espoon kristillisen koulun tilahankkeen rakennusvaiheita keväältä 2020 talveen 2021.


Hankkeen eteneminen

Uuden koulun suunnittelu- ja rakennusvaiheita voit seurata tästä.

Tammikuu 2022
Päiväkoti, koulu ja taidekoulu aloittivat uusissa tiloissa.

Joulukuu 2021
Kalusteiden toimitus tiloihin ja muutto Karapellontieltä.

Marraskuu 2021
Rakennustyöt saatiin päätökseen ja rakennus hyväksyttiin käyttöönotettavaksi.

Lokakuu 2021
Monenlaiset loppuvaiheen työt, kuten sähköasennukset, turvajärjestelmät jne., tekeillä. Teknisen käsityön koneet asennettiin.

Syyskuu 2021
Sisäpintojen, kaapistojen ym. varusteiden asennukset etenevät ja ovat valmistumassa.

Elokuu 2021
Henkilökunnan vierailut rakennettaviin tiloihin aloitetaan.

Kesäkuu 2021
Pihanrakennustyöt aloitettiin. Sisätiloissa etenevät mm. lattiapinnoitteiden ja ovien asennukset sekä sähkö- ja LVI-asennustyöt.

Huhtikuu 2021
Viimeistelty luokkatila saatiin katselmoitavaksi malliluokan valmistumisen myötä. Ulkoseinien rappaustyöt aloitettiin.  

Helmikuu 2021
Koko rakennus lämmitetty. Sääsuojat poistettu ja ulkoseinämuuraukset käynnissä. Sisätiloissa tehdään mm. väliseinäasennuksia. Sähkö- ja IV-asennuksia on myös aloitettu.

Joulukuu 2020
Koko rakennus sääsuojien alla, rakennusvaiheessa mm. vesikattojen teko ja ikkunoiden asennukset.

Syyskuu 2020
Elementtien asennus ensimmäiseen kolmesta lohkosta valmistui ja lohkoon asennettiin sääsuojaus.

Kesäkuu 2020
Elementtien asentaminen aloitettiin

Toukokuu 2020
Rakennustyöt tontilla aloitettiin. Pääurakoitsijana toimii Temotek Oy

Huhtikuu 2020
Espoon kaupungin rakennuslautakunta myönsi hankkeelle rakennusluvan 28.4.

Maaliskuu 2020
Neuvottelut ja suunnittelu rakennusluvan saamiseksi jatkuivat tiiviinä.

Helmikuu 2020
Rakennuksen suunnittelu jatkui tiiviinä rakennuslupahakemusta varten. Pääsuunnitteluvastuu hankkeessa tuli arkkitehtitoimisto Avario Oy:lle. Hoivatilat Oyj perusti rakennusta hallinnoimaan Kiinteistö Oy Matinkartanontien.

Tammikuu 2020
Vuokrasopimuksen yksityiskohtien viimeistelyn valmistuttua sopimus allekirjoitettiin Hoivatilat Oyj:n ja EKK:n kannatusyhdistys ry:n kesken 27.1.

Joulukuu 2019
Espoon kaupungin Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto teki 2.12. päätöksen tontin vuokraamisesta Hoivatilat Oyj:lle koulurakennusta varten.

Marraskuu 2019
Lopulliset tarjoukset hankkeesta tuli jättää 8.11. Hyväksyttävä tarjous saatiin, ja sen perusteella valmisteltiin päätöksentekoesitys yhdistyksen jäsenkokoukseen 25.11.

Lokakuu 2019
Neuvotteluiden jälkeen pyydettiin neuvotteluissa esitettyihin ja määritettyihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Lopullinen tarjouspyyntö liiteaineistoineen toimitettiin 14.10.

Syyskuu 2019
Neuvotteluvaiheen aikana neuvoteltiin tarjoajien kanssa kaikista hankinnan näkökohdista. Syksyn aikana Espoon kaupungin taloustilanne muuttui niin, että aiesopimusta väistötilasta ei voitu allekirjoittaa. Useat muut toimijat Espoossa osoittivat kiinnostustaan uuteen, terveeseen ja turvalliseen toimitilaan opiskelu- ja harrastustoimintaan keskeisellä sijainnilla Espoossa, joten uuden rakennuksen alivuokrauspotentiaali säilyi.

Elokuu 2019
Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan mennessä saatiin useita osallistumishakemuksia, jotka täyttivät hankintailmoituksessa asetetut vähimmäisvaatimukset. Neuvotteluvaiheeseen valittiin ehdokkaat ja neuvotteluvaihe alkoi.

Heinäkuu 2019

Hankintaprosessin ensimmäinen vaihe aloitettiin ja hankintailmoitus julkaistiin 4.7. Oikeudelliseksi neuvonantajaksi hankintaprosessiin ja sopimuksen tekemiseen tuli Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Kesäkuu 2019
EKK:n hallitus teki päätöksen hankintaprosessin ensimmäisen vaiheen aloituksesta vuokramallilla.

Kesäkuu 2019
OVALA, Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyväksyi Espoon kaupungin ja EKK:n sopimuksen tekemisen EKK:n uudistakennuksen väistötilasta.

Toukokuu 2019
Käytiin markkinavuoropuhelu rakennushankkeen toteutuksesta vuokramallilla.

Huhtikuu 2019
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja projektikoordinaattori aloittivat hankintaprosessin valmistelun ja kilpailutusdokumenttien laatimisen.

Maaliskuu 2019
Espoon kaupunki ja EKK aloittivat sopimusvalmistelun tulevan uudisrakennuksen käytöstä Espoon kaupungin väistötilaksi.

Tammikuu 2019
Kaavamuutoksen mahdollistamana hankkeen rahoitus- ja toteutusvaihtoehtojen analyysi sekä hankesuunnittelu aktivoitui.

Marraskuu 2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ja vahvisti kaavamuutoksen EKK:n koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentamiseksi Matinkartanonristin tontille.

Helmikuu 2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Matinkartanonristin kaavaehdotuksen nähtäville 28.2. Rakentamisen ja suunnittelun kilpailutusta valmistelemaan valittiin tekniseksi konsultiksi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Tammikuu 2018
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 15.1.2018 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2019 saakka. Kaavaehdotus valmistui.

Matinkartanonristin korttelisuunnitelma valmistui. Siihen kuului Maisemasuunnittelu Hemgårdin tekemä pihasuunnitelma.

Marraskuu 2017
Rambollin valmistelema Kunnallistekniikan yleissuunnitelma valmistui. Siinä suunniteltiin muun muassa liikenteen reittejä ja määriä, hulevesien käsittelyä ja alueen geoteknisiä ominaisuuksia

Lokakuu 2017
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 25.10.2017 uudistetun yhteistyösopimuksen. Uudessa sopimuksessa Espoon antama tuki määräytyy espoolaisoppilaiden määrän perusteella ja kasvaa siten oppilasmäärän kasvaessa.

Kesäkuu 2017
Kaupunginhallituksen elinkeino ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 5.6.2017 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2018 saakka.

Toukokuu 2017
Kaavamuutos oli nähtävillä 3.4. – 5.5.2017.

Huhtikuu 2017
Inspira Oy tutki hankkeen toteutusmallien soveltuvuutta, erityisesti elinkaarimallin ja KVR-urakan osalta.

Helmikuu 2017
Rambollin tekemä meluselvitys valmistui. Piha-alueelle kantautuva liikenteen melu saadaan rajoitettua 1-2 metrin korkuisilla meluaidoilla. Samalla koulu suojaa liikuntapuistoa melulta.

Joulukuu 2016
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta puolsi 20.12.2016 hankkeen toteuttamista yksityisenä kaupungin takauksella ja varautuu koulun tukisopimuksen päivittämiseen ja tilojen vuokraamiseen Sivistystoimen käyttöön. Toimitilan viitesuunnitelma valmistui. Valmistelussa konsultoitiin aktiivisesti Kaupunkisuunnittelua määräysten täyttämiseksi.

Rambollin tekemä kustannusarvio hankkeelle valmistui.

Kaavamuutoshakemus jätettiin Espoon kaupungille. Kaavassa pyydettiin mm. siirtämään rakennuspaikkaa Hauenkalliontien varteen, kasvattamaan rakennusoikeutta ja lisäämään tonttiliittymä Matinkartanontielle.

Heinäkuu 2016
Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy valittiin toimitilan viitesuunnitelman laatijaksi.

Toukokuu 2016
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 9.5.2016 tontin suunnitteluvarauksen yhdistykselle 31.5.2017 saakka.

Tammikuu 2016
Yhdistyksen hallitus päätti lähteä selvittämään yksityisen tilahankkeen toteuttamista Matinkylään. Neuvotteluja käytiin Espoon kaupungin toimialajohtajien kanssa hankkeen toteutusmallista.

Uuden koulun tilahankkeeseen voit tutustua myös artikkeleistamme!