Siirry pääsisältöön

Espoon
kristillinen koulu

Etusivu > Koulu

Espoon kristillinen koulu on kasvava yhtenäiskoulu ja tarjoamme valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista perusopetusta 1.-9. -luokilla. Opetuksemme on maksutonta.

Turvallinen ja lämmin ilmapiiri rakentuu monista asioista

Meillä eri-ikäiset oppilaat toimivat yhdessä ja oppivat tuntemaan toisiaan. Huomioimme jokaisen yksilölliset tarpeet ja turvallinen aikuinen on lähellä. Kannustamme jokaista löytämään yksilölliset taitonsa ja kehittymään niissä.

Opetuksemme on laadukasta ja ammattitaitoista. Kehitämme myös eriyttävää opetusta, jotta jokaiselle olisi tarjolla sopivia ja motivoivia oppimishaasteita.

Opettelemme kunnioittamaan ja arvostamaan toisiamme. Vahvistamme yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opettelemme ymmärtämään erilaisuutta ja käsittelemään vaikeitakin asioita yhdessä. Sovimme riidat ja puutumme kiusaamiseen välittömästi.

Valtakunnallinen opetussuunnitelma toimintamme runkona

Noudatamme valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja tuntijako on sen mukainen. Suunnitelmassa olemme ottaneet huomioon omat painotuksemme sekä paikallisen toimintaympäristön ja lähialueiden mahdollisuudet ja erityispiirteet. Kehitämme opetussuunnitelmaa itsenäisesti ja Opetushallituksen säädösten mukaisesti.

Kieliohjelma

Opetuskielemme on suomi.

Meillä voit opiskella kieliä seuraavasti:

  • A1-englanti 1.-2. luokat
  • Pitkä kieli A-englanti 3.- 9. luokat
  • A2-kieli: ranska tai espanja 3.-9. luokat
  • B1-kieli ruotsi 6.-9. luokat
  • valinnainen kieli (kysynnän mukaan) 8.-9. luokat

Valinnaisaineet

Alakoulun taide- ja taitoaineiden valinnaisaineet:

  • 3.-6. luokilla 1 viikkotunti on sidottu johtokunnan määrittämään taito- tai taideaineeseen.
  • 5.-luokalla on valittavana yksi viikkotunti ja
  • 6.-luokalla kaksi viikkotuntia valinnaisainetta.

Valinnaisaineet toteutetaan lyhyinä noin kuuden viikon lyhytkursseina.
5.-6. luokilla on tämän lisäksi valittavissa 1 viikkotunti valinnaisainetarjottimelta.

Yläkoulun valinnaisaineet

Valinnaisainetarjonta vaihtelee vuosittain ja toteutuvat ryhmät muodostuvat oppilaiden valintojen perusteella.

  • Yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisilla on valittavana yksi pitkä taide-ja taitoaineiden (liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous) valinnainen aine.
  • Tämän lisäksi eri luokka-asteilla on varattavana hieman eri määrä yleisiä valinnaisaineita. Viime vuosina toteutuneita kursseja ovat olleet mm. taide- ja taitoaineiden soveltavat kurssit, kielet, ilmaisutaito, luova kirjoittaminen, valokuvaus, koodaus sekä tiede.

Kielirikasteisuus ja kaksikielinen opetus

Olemme sitoutuneet innovatiivisuuteen ja olemme kehittäneet kielirikasteista opetusta vuosia.

Aloitusluokaksi voit valita kielirikasteisen vaihtoehdon, jonka kohdekielenä on englanti. Kielirikasteiselle luokalle hakeakseen ei tarvitse osata englantia, sen sijaan suomen kieltä on osattava jonkin verran.

Koulullamme on valmius laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Opetushallitukselta olemme hakeneet lupaa laajamittaiseen kaksikielisen opetuksen järjestämiseen.

Onko sinulla kysyttävää koulustamme?

Lue lisää Usein kysyttyä -sivultamme.

Ennakkoilmoittautumislomake