Siirry pääsisältöön
Ajankohtaista > Uusi koulu

Uusi koulurakennus nousee Matinkylään

Espoon kristillinen koulu on toiminut väliaikaisissa tiloissa koko historiansa ajan vuodesta 1999, yli 20 vuotta.

Koulua on pidetty seurakunnan kerhohuoneessa, kerrostalon kellarissa, Haukilahden ostoskeskuksessa pankkisalissa, entisessä Säästöpankki-opistossa ja nyt Karamalmilla toimistorakennuksessa vuodesta 2012. Haave oikeista koulutiloista on elänyt koko ajan, ja erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettu vuosittain.

Yhdistyksen jäsenkokous valitsi Hoivatilat toteuttamaan EKK:n uuden koulurakennuksen vuokramallilla

Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n jäsenkokous päätti 25.11.2019 valita Matinkartanonristin uudisrakennuksen rakennus- ja vuokrahankkeen toteuttajaksi Hoivatilat Oyj:n.

– Pitkäaikainen vuokrasopimus luotettavan kumppanin kanssa mahdollistaa meille keskittyä ja investoida ydintoimintaamme, opetuksen laatuun sekä jokaisen lapsen kasvuun kohti yksilöllistä potentiaaliaan. Uusi koulurakennuskampus erikoisluokkineen ja liikuntatiloineen tarjoaa ajanmukaisen, turvallisen ja ekologisen ympäristön toiminnallemme.

Koulutoiminnan ulkopuolella rakennus palvelee monipuolisesti espoolaisten perheiden ja yhteisöjen harrastus- ja kokoontumistarpeita. Tavoitteemme on ollut suunnitella monikäyttöinen rakennus koko kaupungin parhaaksi, tietämättä mitä kaikkea sen elinkaaren aikana tapahtuu, kertoo Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Lea Kiiski.

Uusi koulurakennuskampus erikoisluokkineen ja liikuntatiloineen tarjoaa ajanmukaisen, turvallisen ja ekologisen ympäristön toiminnallemme.

Lea Kiiski, EKK:n kannatusyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja

Valmis koulu luovutetaan käyttäjille vuoden 2021 loppuun mennessä. Koulussa on tilaa 500 oppilaalle ja rakennuksen pinta-ala on yli 6000 neliömetriä. Laatu ja kestävä kehitys ovat olleet tärkeässä roolissa rakennuksen suunnittelussa. Maalämmön ja aurinkopaneelien käyttö mahdollistavat uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen.

Keskeinen sijainti

Koska kristillinen koulu palvelee koko kaupungin aluetta, toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeät. Niinpä koulu rakennetaan Matinkylään urheilupuiston naapuriin, Hauenkalliontien ja Matinkartanontien risteykseen osoitteeseen Matinkartanontie 13.

Sijainti on erinomainen ja saavutettavissa helposti julkisilla liikennevälineillä: metroasema on 600 metrin päässä ja Matinkylä on useiden linja-autoreittien varrella. Ekologisen päivittäisen logistiikan mahdollistavat myös lukuisat kevyen liikenteen väylät ympäristössä sekä kaavamääräykseen sisällytetyt pyöräparkit.

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen eteneminen

Huhtikuu 2021

Viimeistelty luokkatila saatiin katselmoitavaksi malliluokan valmistumisen myötä. Ulkoseinien rappaustyöt aloitettiin.  

Helmikuu 2021

Koko rakennus lämmitetty. Sääsuojat poistettu ja ulkoseinämuuraukset käynnissä. Sisätiloissa tehdään mm. väliseinäasennuksia. Sähkö- ja IV-asennuksia on myös aloitettu.

Joulukuu 2020

Koko rakennus sääsuojien alla, rakennusvaiheessa mm. vesikattojen teko ja ikkunoiden asennukset.

Syyskuu 2020
Elementtien asennus ensimmäiseen kolmesta lohkosta valmistui ja lohkoon asennettiin sääsuojaus.

Kesäkuu 2020
Elementtien asentaminen aloitettiin.

Toukokuu 2020
Rakennustyöt tontilla aloitettiin. Pääurakoitsijana toimii Temotek Oy.

Huhtikuu 2020
Espoon kaupungin rakennuslautakunta myönsi hankkeelle rakennusluvan 28.4.

Maaliskuu 2020
Neuvottelut ja suunnittelu rakennusluvan saamiseksi jatkuivat tiiviinä.

Helmikuu 2020
Rakennuksen suunnittelu jatkui tiiviinä rakennuslupahakemusta varten. Pääsuunnitteluvastuu hankkeessa tuli arkkitehtitoimisto Avario Oy:lle. Hoivatilat Oyj perusti rakennusta hallinnoimaan Kiinteistö Oy Matinkartanontien.

Tammikuu 2020
Vuokrasopimuksen yksityiskohtien viimeistelyn valmistuttua sopimus allekirjoitettiin Hoivatilat Oyj:n ja EKK:n kannatusyhdistys ry:n kesken 27.1.

Joulukuu 2019
Espoon kaupungin Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto teki 2.12. päätöksen tontin vuokraamisesta Hoivatilat Oyj:lle koulurakennusta varten.

Marraskuu 2019
Lopulliset tarjoukset hankkeesta tuli jättää 8.11. Hyväksyttävä tarjous saatiin, ja sen perusteella valmisteltiin päätöksentekoesitys yhdistyksen jäsenkokoukseen 25.11.

Lokakuu 2019
Neuvotteluiden jälkeen pyydettiin neuvotteluissa esitettyihin ja määritettyihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Lopullinen tarjouspyyntö liiteaineistoineen toimitettiin 14.10.

Syyskuu 2019
Neuvotteluvaiheen aikana neuvoteltiin tarjoajien kanssa kaikista hankinnan näkökohdista. Syksyn aikana Espoon kaupungin taloustilanne muuttui niin, että aiesopimusta väistötilasta ei voitu allekirjoittaa. Useat muut toimijat Espoossa osoittivat kiinnostustaan uuteen, terveeseen ja turvalliseen toimitilaan opiskelu- ja harrastustoimintaan keskeisellä sijainnilla Espoossa, joten uuden rakennuksen alivuokrauspotentiaali säilyi.

Elokuu 2019
Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan mennessä saatiin useita osallistumishakemuksia, jotka täyttivät hankintailmoituksessa asetetut vähimmäisvaatimukset. Neuvotteluvaiheeseen valittiin ehdokkaat ja neuvotteluvaihe alkoi.

Heinäkuu 2019

Hankintaprosessin ensimmäinen vaihe aloitettiin ja hankintailmoitus julkaistiin 4.7. Oikeudelliseksi neuvonantajaksi hankintaprosessiin ja sopimuksen tekemiseen tuli Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Kesäkuu 2019
EKK:n hallitus teki päätöksen hankintaprosessin ensimmäisen vaiheen aloituksesta vuokramallilla.

Kesäkuu 2019
OVALA, Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyväksyi Espoon kaupungin ja EKK:n sopimuksen tekemisen EKK:n uudistakennuksen väistötilasta.

Toukokuu 2019
Käytiin markkinavuoropuhelu rakennushankkeen toteutuksesta vuokramallilla.

Huhtikuu 2019
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja projektikoordinaattori aloittivat hankintaprosessin valmistelun ja kilpailutusdokumenttien laatimisen.

Maaliskuu 2019
Espoon kaupunki ja EKK aloittivat sopimusvalmistelun tulevan uudisrakennuksen käytöstä Espoon kaupungin väistötilaksi.

Tammikuu 2019
Kaavamuutoksen mahdollistamana hankkeen rahoitus- ja toteutusvaihtoehtojen analyysi sekä hankesuunnittelu aktivoitui.

Marraskuu 2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ja vahvisti kaavamuutoksen EKK:n koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentamiseksi Matinkartanonristin tontille.

Helmikuu 2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Matinkartanonristin kaavaehdotuksen nähtäville 28.2. Rakentamisen ja suunnittelun kilpailutusta valmistelemaan valittiin tekniseksi konsultiksi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Tammikuu 2018
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 15.1.2018 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2019 saakka. Kaavaehdotus valmistui.

Matinkartanonristin korttelisuunnitelma valmistui. Siihen kuului Maisemasuunnittelu Hemgårdin tekemä pihasuunnitelma.

Marraskuu 2017
Rambollin valmistelema Kunnallistekniikan yleissuunnitelma valmistui. Siinä suunniteltiin muun muassa liikenteen reittejä ja määriä, hulevesien käsittelyä ja alueen geoteknisiä ominaisuuksia

Lokakuu 2017
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 25.10.2017 uudistetun yhteistyösopimuksen. Uudessa sopimuksessa Espoon antama tuki määräytyy espoolaisoppilaiden määrän perusteella ja kasvaa siten oppilasmäärän kasvaessa.

Kesäkuu 2017
Kaupunginhallituksen elinkeino ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 5.6.2017 tontin suunnitteluvarauksen jatkamisen yhdistykselle 31.1.2018 saakka.

Toukokuu 2017
Kaavamuutos oli nähtävillä 3.4. – 5.5.2017.

Huhtikuu 2017
Inspira Oy tutki hankkeen toteutusmallien soveltuvuutta, erityisesti elinkaarimallin ja KVR-urakan osalta.

Helmikuu 2017
Rambollin tekemä meluselvitys valmistui. Piha-alueelle kantautuva liikenteen melu saadaan rajoitettua 1-2 metrin korkuisilla meluaidoilla. Samalla koulu suojaa liikuntapuistoa melulta.

Joulukuu 2016
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta puolsi 20.12.2016 hankkeen toteuttamista yksityisenä kaupungin takauksella ja varautuu koulun tukisopimuksen päivittämiseen ja tilojen vuokraamiseen Sivistystoimen käyttöön. Toimitilan viitesuunnitelma valmistui. Valmistelussa konsultoitiin aktiivisesti Kaupunkisuunnittelua määräysten täyttämiseksi.

Rambollin tekemä kustannusarvio hankkeelle valmistui.

Kaavamuutoshakemus jätettiin Espoon kaupungille. Kaavassa pyydettiin mm. siirtämään rakennuspaikkaa Hauenkalliontien varteen, kasvattamaan rakennusoikeutta ja lisäämään tonttiliittymä Matinkartanontielle.

Heinäkuu 2016
Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy valittiin toimitilan viitesuunnitelman laatijaksi.

Toukokuu 2016
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 9.5.2016 tontin suunnitteluvarauksen yhdistykselle 31.5.2017 saakka.

Tammikuu 2016
Yhdistyksen hallitus päätti lähteä selvittämään yksityisen tilahankkeen toteuttamista Matinkylään. Neuvotteluja käytiin Espoon kaupungin toimialajohtajien kanssa hankkeen toteutusmallista.

Lue myös

Avoimet työpaikat

Luokanopettajan ja erityisopettajan tehtävät avoinna lukuvuodelle 2024-2025 

Espoon kristillinen koulu, noin 500 oppilaan kehittyvä yhtenäiskoulu, etsii nyt luokanopettajaa sekä erityisopettajaa. Meillä pääset osaksi yhteisöä, joka arvostaa oppimisen iloa, monikulttuurisuutta ja kristillisiä arvoja. Tule mukaan tiimiimme, jonka keskiössä on toisten tukeminen, kohtaaminen ja rohkaisu. Moderni, hyvin varusteltu koulumme sijaitsee lähellä Matinkylän urheilupuistoa hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

Liity postituslistallemme ja saat suoraan sähköpostiisi
ajankohtaiset uutiset.

Lähetämme sinulle ajankohtaisia uutisia toiminnastamme muutaman kerran vuodessa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.